I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep internetowy – Meble „DANA” Danuta Proć, ul. Sławkowska 15A, 41-216 Sosnowiec, NIP: 6292136501, REGON 273220626, tel. 794 224 354, e-mail: sklep@meble-dana.pl .
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Konsument – zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego oznacza osobę fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.Nr16, poz.93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Meble „DANA” Danuta Proć ;
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny jest pod adresem https://meble-dana.pl za pośrednictwem którego klient może w szczególności składać zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym Meble „DANA” Danuta Proć a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz.827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

  II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://meble-dana.pl .
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy działający pod adresem ul. Sławkowska 15A, 41-216 Sosnowiec, prowadzony jest przez Meble „DANA” Danuta Proć, ul. Sławkowska 15A, 41-216 Sosnowiec, NIP: 6292136501, REGON 273220626
  Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania droga elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
  d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 5. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciąża go osobiście.
 6. Klient może porozumieć się ze sklepem Meble „DANA” Danuta Proć poprzez pocztę e-mail: sklep@meble-dana.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 794 224 354 w dni robocze, od poniedziałku do soboty, w godzinach podanych na stronie głównej sklepu oraz pisemnie listem na adres: Meble „DANA” Danuta Proć, ul. Sławkowska 15A, 41-216 Sosnowiec

       III. Procedura składania i realizacji zamówień.

 1. Do korzystania ze sklepu internetowego i złożenia zamówienia konieczne jest założenie konta użytkownika, jednakże istnieje również możliwość skorzystania z opcji „Zakupy bez rejestracji”.
 2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamówienia składa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, wypełnienia szczegółowych danych dotyczących płatności oraz dostawy towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne w sklepie oraz następnie poprzez przycisk ,, potwierdzam zakup,,
 4. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ,,potwierdzam zakup,, lub innego jednoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Naciśnięcie przycisku ,,potwierdzam zakup,, i sfinalizowanie zamówienia zgodnie z instrukcją zawarta w sklepie internetowym stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem Meble „DANA” Danuta Proć – umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ,,potwierdzam zakup,,.
 7. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.
 10. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym można potwierdzić złożenie zamówienia.
 11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty, oraz niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.
 12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep internetowy Meble „DANA” Danuta Proć zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego.
 13. Sklep internetowy Meble „DANA” Danuta Proć wystawia paragon lub fakturę zwolnioną z podatku VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP w momencie złożenia zamówienia .
 14. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e- przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Przelewy24.pl .

  IV. Dostawa
 1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w interaktywnym formularzu) oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia prze klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone przez klienta.
 2. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. W przypadkach darmowej dostawy dla klienta, opłata zostaje uiszczona przez sklep internetowy Meble „DANA” Danuta Proć. Na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.
 3. Zamówienia realizowane są w ciągu około 7-30 dni roboczych.
 4. Czas realizacji zamówienia to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania przesyłki kurierowi.
 5. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w punkcie 3 powyżej, klient zostanie o tym fakcie poinformowany.
 6. W przypadku gdy nie uda się zrealizować dostawy przez wybrany przez klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo.

  V. Ceny i metody płatności
 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Meble „DANA” Danuta Proć podane są w złotych polskich i są zwolnione z podatku VAT (ceny brutto).
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 1. a) przelewem bankowym na rachunek bankowy: mBank 95 1140 2004 0000 3502 8067 8966
  b) kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic
  c) płatnością gotówkową przy odbiorze towaru z naszego magazynu mieszczącego się przy ul. Sławkowskiej 15A, 41-216 Sosnowiec
  d) szybkimi płatnościami on-line za pośrednictwem oprogramowania shoper.pl
  e) płatnościami ratalnymi: mBank, Alior Bank, LoanByLink Raty
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.pl

        VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Każdemu klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania jakiekolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 ( czternastu) dni, licząc od dnia wydania towaru ( tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwroty nie dotyczą towaru wykonywanego na indywidualne zamówienie klienta. Mebel wykonywany jest pod zamówienie, w momencie gdy konsument wybiera jego rozmiar, tkaninę czy też wybarwienie drewna. Zwroty dotyczą jedynie towaru zakupionego ze stanu magazynowego.
 3. Odstępując od umowy sprzedaży towaru konsument może posłużyć się jednym z wzorów oświadczenia znajdującym się poniżej , jednak nie jest to obowiązkowe: https://www.meble-dana.pl/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf
 4. W razie odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie na adres : Meble „DANA” Danuta Proć ul. Sławkowska 15A, 41-216 Sosnowiec, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Sklep Internetowy Meble „DANA” Danuta Proć dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się od zwrotu tych płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku zwrotu szybkiego przelewu lub płatności kartą, zwrot nastąpi na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności lub na rachunek wskazany przez konsumenta.

         VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem twoich danych jest Meble „DANA” Danuta Proć, ul. Sławkowska 15A, 41-216 Sosnowiec, NIP: 6292136501, REGON 273220626 dalej ( ,,Administrator).
 2.  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klientów podane w formularzu zamówienia lub w formularzu rejestracyjnym dla konta użytkownika.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (dalej ,,RODO,,)
 4. W przypadku zamówienia produktów, dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu zamówienia produktów i wykonania umowy sprzedaży produktów do czasu zakończenia realizowania zamówienia. Ponadto, po zrealizowaniu procesu sprzedaży, w prawnie uzasadnionym interesie administratora, dane klienta przechowywane są w celu zabezpieczenia administratora przed ewentualnymi roszczeniami i w celu wykazania przestrzegania przepisów prawa przez okres nie krótszy od upływu terminów przedawnienia. Raz na trzy lata administrator weryfikować będzie, czy przetwarzanie danych osobowych nadal jest celowe. Wszelkie dane zbędne będą niezwłocznie usuwane.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je zlecenie administratora, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o obowiązującą podstawę prawną.
 6. Klient ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw, skargę do organu nadzorczego oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Prawo do cofnięcia zgody przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

       VIII. Reklamacje dotyczące towarów

 1. Reklamacja towaru przez klientów będących konsumentami
  1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
  2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza „Formularz reklamacji towaru” dostępnego na stronie „Zgłoś reklamację” oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
  3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
  4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
  5. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary objęte są dwu letnią gwarancją producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.
  6. Osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących takiej osoby. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio.
 2. Reklamacja towaru przez klientów nie będących konsumentami oraz gwarancja

  1. Klientom nie będącym Konsumentami ani osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi przez takie osoby stosuje się odpowiednio punkt 2 i punkt 3 powyżej.
  2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.


IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Meble „DANA” Danuta Proć a klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę właściciela sklepu Meble „DANA” Danuta Proć.
 4. Regulamin dostępny jest dla klientów w wersji elektronicznej na stronach https://meble-dana.pl .